Інформація про діяльність комунального закладу 

Комунальний заклад "Шолоховський ліцей Покровської міської ради Дніпропетровської області"

(згідно статті 30 Закону України "Про освіту")

- Статут Ліцей

- Ліцензія на право здійснювати освітню діяльність

- Свідоцтво про Атестацію

- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  про реєстрацію іншого

  речового права

- Стратегія розвитку закладу освіти

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

- Положення академічна доброчесність

- Структура та органи управління закладу освіти

- Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами (додаток 23)

- Атестація

- Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою:

    * Освітня програма 1-2 класи

     * Освітня програма 3-4 класи

     * Освітня програма 4 клас

     * Освітня програма 5-9 класи

     * Освітня програма 10-11 класи

- Навчальний план

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником - с. Шолохове,    с. Миронівка, с. Ульянівка

- Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

- Статистична інформація форм ЗНЗ-1, 1-ЗСО, 83-РВК

- Мова освітнього процесу

- Наявність вакантних посад

- Мережа навчального закладу

- Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти згідно з ліцензійними умовами (додаток 24-25):

     Додаток 24/Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

     * Додаток 25/Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності

     * Додаток 25/Забезпечення підручниками та посібниками

- Результати моніторингу якості освіти

- Річний план роботи школи

- Річний звіт про діяльність закладу освіти

- Правила прийому до закладу освіти

- Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

- Оплата за освітні послуги - Безкоштовно, платні послуги відсутні

- Наявність додаткових освітніх послуг - Відсутні

- Фінансова звітність